Login
Aktuálne zápasy
Online výzvy - Pravidlá
1. Všeobecné ustanovenia

1.1 Účastník výziev:
Každý jednotlivec je povinný sa riadiť pravidlami, ktoré stanovil portál csportal.sk a rozhodnutiami administrátorov. Neznalosť pravidiel neospravedlňuje.

1.2. Dohody medzi hráčmi
Všetky dohody, ktoré medzi sebou hráči uzatvoria musia byť napísané a potvrdené v komentároch daného zápasu.

1.3. Zmeny v pravidlách
Administrátori majú právo meniť a doplňovať pravidlá aj počas herného turnusu. Pravidlá sa môžu v priebehu herného turnusu meniť. O zásadných zmenách vás budeme informovať v novinkách na portáli.

1.4. Správanie na webe a serveroch
Hráči sú povinní chovať sa podľa morálneho kódexu na serveroch a webe. Na serveri a webe si hráč nemôže dávať vulgárne a pohoršujúce nicky. Za porušenie budú tímu udelené mínusové body.

1.5. Hráč po vstupe do tímu z neho nemôže odísť po dobu 3 dní
Pre zabránenie častému migrovaniu hráčov po tímoch je možnosť opustenia tímu stanovená po uplynutí 3 dňoch od vstupu do tímu. Ak hráč v tíme porušuje pravidlá v prvých troch dňoch, tak CR (zakladateľ) tímu pošle adminovi Online výziev žiadosť o jeho vyhodenie z tímu. Ako potvrdenie porušovania pravidiel musia existovať dôkazy.

1.6. Zistené heslo tímu a jeho zneužitie
Zakladateľ tímu zodpovedá za členov v tíme. Pri zneužití hesla je povinný heslo do tímu zmeniť cez menu. V prípade zabudnutia hesla zvolí možnosť zaslania hesla na emailovú adresu zakladateľa. Administrátori online výziev neriešia zmenu a obnovu hesla do tímu.

2. Mapy

2.1. Zvolenie máp
Každý tím má právo si zvoliť mapu z výberu, ktoré poskytuje herný systém Online výziev pre jednotlivé herné turnusy.

2.2. Druhy máp
Pre každý herný mód sú pevne zadané mapy vo výbere. Druh máp:

 • DE mapy
 • FY mapy
 • AWP mapy
 • AIM mapy
 • Pistols mapy
Tímy nemôžu odohrať inú mapu akú ponúka samotný výber máp.

3. Herný systém

3.1. Bodovací systém
Bodovací systém je založený na prepočte, ktorý berie ako parametre skóre zápasu a celkový počet bodov každého tímu. To znamená, že tím s menším rankom môže dostať za prehraný zápas s tímom s vyšším rankom plusové body a tím s vyšším rankom za vyhraný zápas s nižším rankom mínusové body.

3.2. Pevný dátum a čas
Každá výzva má stanovený presný čas a dátum, ktorý je potrebné pre odohranie zápasu dodržať. Maximálna lehota napojenia na server je 5 minút. Ak sa hráč/i nenapojí/ia do 5 min. na server, je vyzývateľ/prijímateľ výzvy povinný spraviť screen s thetime a TAB hráčov. Screen dodá do Online výzvy a podá protest o nenapojení súpera.

3.3. Zrušenie zápasu
Zápas je taktiež možné zrušiť po dohode oboch strán. Tieto dohody prebiehajú v komentároch k príslušnej výzve.

3.4. Servery
Server na odohranie je automaticky pridelený ku každému zápasu.

3.5. Média
Každý protest musí byť doložený médiom - screenshotom.

3.5.1. Screenshoty
Uploadnuté screenshoty musia byť vo formáte *.jpg, *.jpeg alebo *.png.

3.5.2. Odpojenie hráča
Pri odpojení protihráča z hry je potrebné spraviť screen. Na dohranie zápasu musí byť splnený minimálny počet hráčov na odohranie zápasu uvedený v bode 4.5..

3.5.3. Fake média
V prípade zistenia uploadnutých fake médií bude tím vyzvaný o opätovné dodanie. V prípade nedodania správnych médií bude zápas kontumovaný 16:00 a tímu pridelené mínusové body.

3.6. Žiadosť o hosťa
Každý ma právo na jednu žiadosť o hosťa v zápase pre 3v3 alebo 5v5. Žiadosť musí byť podaná cez funkciu v menu „Žiadosť o hosťa“. Žiadosť napísaná v komentároch nie je platná žiadosť. Ak sa žiadosť odmietne, hráči musia nastúpiť na zápas v zostave bez hosťa. V prípade, že hosť nastúpi aj napriek tomu, že bol odmietnutý, tím stráca v zápase 10 kôl.

3.7. Vstup do tímu po prijatí výzvy
Ak hráč vstúpi do tímu až po prijatí výzvy, môže sa na zápase zúčastniť iba po schválenej žiadosti o hosťa.

3.8. Ukončenie zápasu
Výsledok zápasu je automaticky zapísaný v danej Online výzve. V prípade, že sú v danom zápase žiadosti a protesty, admin má právo na zmenenie výsledka a potvrdenie zápasu po ich vyriešení.

3.9. Ukončenie sezóny
Sezóna Online výziev je jasne daná a má svoj herný turnus stanovený dátumom. Ak je nedostatočný počet tímov v hernom móde s odohranými zápasmi pre PlayOff, tak sa PlayOff konať nebude a ceny budú udelené podľa ranku tímov.

3.10. Postup do PlayOff
Pre postup do PlayOff, ak je stanovený pre herný mód, tak musí mať tím odohraný minimálny počet Online výziev. Tento počet je stanovený na 20 odohraných zápasov. Ak sa v TOP 8 ranku nachádzajú tímy s menším počtom odohraných výziev, tak sa automaticky nemôžu zúčastniť a do PlayOff budú zaradení nasledujúci v ranku, ktorí podmienku splnili. Informáciu o počte odohraných výziev nájdete v detaile svojho tímu "PlayOff". Status - menej ako 20 zápasov, - 20 a viac zápasov - vstup do PlayOff.

3.11. PlayOff
Po ukončení herného turnusu Online výziev začína PlayOff. Do PlayOff postupujú tímy umiestnené na prvých ôsmych miestach v zozname ranku tímov a majú odohraný stanovený počet zápasov. Na odohranie bude použitý turnajový systém csportal.sk. Hráči budú rozdelení do pavúka, kde sa budú odohrávať zápasy. Všetky zápasy sa riešia cez systém Online výziev.

3.12. Rank Cupy
Všetky Rank Cupy budú zverejnené na portáli csportal.sk. V zápasoch budú tímy bojovať o plusové body do aktuálneho herného turnusu Online výziev.


4. Priebeh zápasu

4.1. Nožíkové kolo
V každom zápase sa odohráva knife kolo o stranu. V knife kole je zakázané používať zbrane, alebo granáty. V prípade použitia zbrane, či granátu a následného ubratia HP súperovi si stranu vyberá poškodený tím.

4.2. LIVE
LIVE zápasu sa spúšťa po odohraní nožíkového kola a výberu strán automaticky.

4.3. Pauza
Každý tím má nárok na pauzu v zápase. Pauza sa vykonáva cez say !pause. Pre ukončenie pauzy je potrebný say !unpause.

4.4. Počet hráčov
Je stanovený minimálny počet hráčov k nastúpeniu na zápas a minimálny počet k dohraniu zápasu.
Minimálny počet k nastúpeniu na zápas:
1on1 - k začatiu 1, k dohratiu 1
2on2 - k začatiu 2, k dohratiu 1
3on3 - k začatiu 3, k dohratiu 2
5on5 - k začatiu 4, k dohratiu 3

4.5. High ping
Každý hráč musí mať najvyšší možný ping do 100ms. V prípade, že protihráč dosahuje lagovanie v hre, tak protihráč pre dôkaz musí spraviť TAB screen hráčov. Následne podá protest v danom zápase. Tímu budú pridelené mínusové body.


5. Protesty

Protesty sa podávajú cez funkciu v menu v zápase "Podať protest". Pri podávaní protestov musíte dbať na správny typ protestu a stručný popis. Pri protestoch musia byť doložené dôkazy o porušení pravidiel. Nezmyselné protesty budú trestané.


6. Zákazy

6.1. Všeobecné zákazy

6.1.1. Mod
Je zakázané používať software mod v nastavenia Counter-Strike.

6.1.2. Software
Je zakázané použitie akéhokoľvek externého software či scriptov ovplyvňujúcich vlastnosti hry Counter-Strike a zvýhodňovanie sa tak oproti ostatným hráčom a taktiež meniť nastavenia textúr.

6.1.3. Script na Bunny hop
Script na bunny hop je zakázaný.

6.1.4. Bugy
Je prísne zakázané využívať akékoľvek bugy, chyby v hre a podobne.

6.1.5. Cross
Je zakázané používať modely s crosshairom pre zbraň AWP, Scout. Toto zvýhodnenie je považované za cheat.

6.1.6. Tichá bomba
Ukladanie tichej bomby je zakázané.

6.1.7. Modely
Je zakázané používať zmenené modely zbraní, postáv, máp a neba nakoľko by to zvýhodnilo hru.

6.1.8. Hosťovanie
Je zakázané hosťovanie neregistrovaným hráčom na csportal.sk, hráčom so statusom banned a hráčom, ktorých žiadosti o hosťovanie boli odmietnuté.

6.2. Zákazy v určitých OV
Zakazuje sa použitie AWP a Scout na AIM mape. Zakazuje sa nakupovanie na FY, AWP, PISTOLS mapách.


7. Trestné body, odčítanie kôl a dôvody banu

7.1. Trestné body udelené tímu

 • Nedodanie potrebných screenov k protestu (5b.)
 • Nezmyselný protest (5b.)
 • Nezmyselný screen (5b.)
 • Nedostavenie sa na zápas (10b.)
 • Leftnutie zo zápasu (10b.)
 • Ovplyvňovanie zápasov v prospech súpera (50b.)
 • Hrubé nadávky (50b.)
 • Podvod ligy (300b.)
 • Cheating (1000b.)

7.2. Odčítanie kôl v danej OV

 • Nepovolený hosť (10 kôl)
 • Bugovanie mapy (5 kôl)
 • Nakupovanie v AIM/ AWP/ PISTOL (1 nákup/ 3 kolá)
 • Kill s AWP v AIM/ PISTOL (1 kill/ 3 kolá)

7.3. Dôsledky kontumácie

 • Odpojenie sa zo servera
 • Hranie hráča so statusom BANNED
 • Cheating

7.4. Bany udelené hráčovi

 • Podvody v hernom turnuse (6 mesiacov)
 • Ovplyvňovanie zápasov v prospech súpera (od 7 dní)
 • Používanie nepovolených skriptov (6 mesiacov)
 • Fake média (1 mesiac)
 • Cheating (trvalý)


8. Administrátori Online výziev

Nižšie uvedení administrátori sa starajú o celý chod výziev. Riešia zadané protesty a udeľujú trestné body. Tak isto aj potvrdzujú kompletne vyriešené zápasy. Administrátori nemajú právo manažovať vlastnú výzvu, ktorú zadali alebo prijali. Systém im to nedovoľuje. Pre administrátorov platia rovnaké pravidlá ako pre hráčov. Ak vám niesu niektoré veci zrozumiteľné alebo máte nejaké otázky môžete ich kontaktovať cez súkromnú správu na webe.» gL & hF: team csportal.sk