Aktuálne výzvy
User panel

Pre zobrazenie musíš byť registrovaný a prihlásený.
Registrovať

Online výzvy - Pravidlá
1. Všeobecné ustanovenia

1.1 Účastník výziev:
Každý jednotlivec je povinný riadiť sa pravidlami, ktoré stanovil portál csportal.sk a rozhodnutiami administrátorov výziev. Neznalosť pravidiel neospravedlňuje!

1.2. Dohody medzi hráčmi
Všetky dohody, ktoré medzi sebou hráči uzatvoria musia byť napísané a potvrdené v komentároch pri danej OV.

1.3. Zmeny v pravidlách
Administrátori majú právo meniť a doplňovať pravidlá aj počas herného turnusu. Pravidlá sa môžu v priebehu herného turnusu meniť, doplňovať a preto odporúčame hráčom pravidelne sledovať tieto pravidlá. O zásadných zmenách vás budeme informovať v novinkách na portáli.

1.4. Správanie na webe a serveroch
Hráči sú povinní chovať sa podľa morálneho kódexu na serveroch a webe. Na serveri a webe si hráč nemôže dávať vulgárne a pohoršujúce nicky. Za porušenie budú tímu udelené mínusové body.

1.5. Hráč po vstupe do tímu z neho nemôže odísť po dobu 3 dní
Pre zabránenie častému migrovaniu hráčov po tímoch je možnosť opustenia tímu stanovená po uplynutí 3 dňoch od vstupu do tímu. Ak hráč v tíme porušuje pravidlá v prvých troch dňoch, tak CR (zakladateľ) tímu pošle adminovi online výziev žiadosť o jeho vyhodenie z tímu. Ako potvrdenie porušovania pravidiel musia existovať dôkazy.

1.6. Zistené heslo tímu a jeho zneužitie
Zakladateľ tímu zodpovedá za členov v tíme. Pri zneužití hesla je povinný heslo do tímu zmeniť cez menu. V prípade zabudnutia hesla zvolí možnosť zaslania hesla na emailovú adresu zakladateľa. Administrátori online výziev neriešia zmenu a obnovu hesla do tímu.

2. Mapy

2.1. Zvolenie máp
Každý tím má právo si zvoliť mapu z výberu, ktoré poskytujú výzvy pre jednotlivé herné turnusy.

2.2. Zmena mapy po prijatí výzvy
Tímy si po vzájomnej dohode v komentároch môžu zmeniť typ mapy, ktorá bola zvolená na odohranie. Dohodu riešia CR alebo CL tímov v komentároch online výziev.

2.3. Druhy máp
Pre každý herný mód sú pevne zadané mapy vo výbere. Druh máp:

 • DE mapy
 • FY mapy
 • AWP mapy
 • AIM mapy
 • Pistols mapy
Tímy nemôžu odohrať inú mapu akú ponúka samotný výber máp.

3. Herný systém

3.1. Bodovací systém
Bodovací systém je založený na prepočte, ktorý berie ako parametre skóre zadaného vo výzve a celkový počet bodov každého tímu. To znamená, že tím s menším rankom môže dostať za prehraný zápas s tímom s vyšším rankom plusové body a tím s vyšším rankom za vyhraný zápas s nižším rankom mínusové body.

3.2. Pevný dátum a čas
Každá výzva má stanovený presný čas a dátum, ktorý je potrebné pre odohranie zápasu dodržať. Po dohode obidvoch strán je možné odohrať zápas skôr, alebo neskôr ako bolo stanovené. Táto dohoda prebieha v komentároch k príslušnej výzve. Maximálna lehota napojenia na server je 10 min. Ak sa hráč/i nenapojí/ia do 10 min. na server, je vyzývateľ/prijímateľ výzvy povinný spraviť screen s thetime, tabuľkou a status. Uploadnuté screeny dodá do výzvy a podá protest o nenapojení súpera!

3.3. Zrušenie zápasu
Zápas je taktiež možné zrušiť po dohode oboch strán. Tieto dohody prebiehajú v komentároch k príslušnej výzve.

3.4. Servery
Zápas sa môže odohrať na akomkoľvek TG/CW serveri, ktorý spĺňa nastavenie servera pre Online výzvy v bode 3.4.3.

3.4.1. Voľba servera
Ak je online výzva zadaná s IP servera, tak server je povinný zabezpečiť vyzývajúci tím. Ale ak je výzva zadaná bez IP servera, tak server je povinný zabezpečiť tím, ktorý výzvu prijal. IP a PW servera je potrebné zadať k výzve pomocou tlačidla "Zadať server a heslo" v menu danej OV do 10tich minút od prijatia výzvy.

3.4.2. Odmietnutie servera
Na zle nastavený server sa môže tím sťažovať iba pred LIVE. Po LIVE sa výzva odohrá na danom serveri a námietky na server sú považované za nezmyselné. Ak odmietnete server, musíte poskytnúť náhradný server a to do 5 minút od jeho odmietnutia. Pre odmietnutie servera tím podá protest "Zle nastavený server".

3.4.3. Nastavenie servera
Server musí spĺňať standard VALVE Competetive servera.

3.5. Média
Ku každej odohratej Online výzve musia byť doložené média, ktoré potvrdzujú zadaný výsledok a hráčov s ich Steam ID. Každý protest musí byť taktiež doložený médiom.

3.5.1. Screenshoty
Uploadnuté screenshoty musia byť vo formáte *.jpg alebo *.jpeg. Pre iné formáty je potrebné využiť možnosť externých odkazov v Online výzve.

3.5.1.1 Status
V priebehu danej online výzvy je potrebné na serveri spraviť screen statusu. Status sa screenuje v konzole po napísaní príkazu "status". Na danom statuse musí byť vidieť všetkých pripojených hráčov na serveri. V prípade napojenia nového hráča sa status screenuje znova a do médií k zápasom sa uploadujú oba statusy.

3.5.1.2. GG
Screen GG po vyhraní 16tich kôl. Screen musí byť fotený s tabuľkou so skóre.

3.5.1.3. Leftnutie hráčov
Pri leftnutí protihráčov z hry je potrebné spraviť screen. Na dohratie zápasu musí byť splnený minimálny počet hráčov na odohratie zápasu uvedený v bode 4.5..

3.5.2. Demo
Demo je povinné točiť od začiatku zápasu (nožíkové kolo)! Niekedy sa stáva, že hráč zabudne točiť od začiatku a tak admin mu môže odpustiť maximálne 1 nenatočené kolo. Na dodanie dema má hráč 24h od zadania žiadosti. Súbor dema musí byť v komprimovanom stave (*.rar, *.zip). Pri nedodaní dema dostáva hráč BAN na stanovené obdobie a tím dostáva mínusové body.

3.5.3. Fake média
V prípade zistenia uploadnutých fake médií bude tím vyzvaný o opätovné dodanie. V prípade nedodania správnych médií bude zápas kontumovaný 16:00 a tímu pridelené mínusové body. V prípade žiadosti na hráča dostáva hráč BAN na stanovené obdobie.

3.5.4. Žiadosť
Žiadosť o IE demo je možné si vyžiadať do 2 hodín od zadania výsledku. Žiadosť sa posiela cez funkciu v menu „Žiadosti“. Žiadosť o upload dostane daný hráč aj do pošty na portáli pre rýchlejší priebeh. Média sa musia uploadnuť do 24 hodín od podania žiadosti. Pri nedodaní médií dostáva hráč BAN na stanovené obdobie a tím dostáva mínusové body.

3.6. Žiadosť o hosťa
Každý ma právo na jednu žiadosť o hosťa v zápase. Žiadosť musí byť podaná cez funkciu v menu „Žiadosť o hosťa“. Žiadosť napísaná v komentároch nie je platná žiadosť. Ak sa žiadosť odmietne, hráči musia nastúpiť na zápas v zostave bez hosťa. V prípade, že hosť nastúpi aj napriek tomu, že bol odmietnutý, tím stráca v zápase 10 kôl.

3.7. Vstup do tímu po prijatí výzvy
Ak hráč vstúpi do tímu až po prijatí výzvy, môže sa na zápase zúčastniť iba po schválenej žiadosti o hosťa.

3.8. Ukončenie zápasu
Pre ukončenie zápasu je potrebné zadanie výsledka, uploadnutie všetkých potrebných médií/externých odkazov, vyriešené žiadosti a protesty. Tím, ktorý nezadal výsledok zápasu musí skontrolovať všetky údaje. Ak údaje akceptuje, tak potvrdí daný zápas. V prípade, že sú v danom zápase žiadosti a protesty, admin má právo na zmenenie výsledka a potvrdenie zápasu po ich vyriešení.

3.9. Nepovolený say
Na servery je zakázaný say, ktorý sa netýka zápasu. Je zakázané používania say-u za účelom urážania súpera, alebo spamu.

3.10. Kick súpera
Ak protihráč neoprávnene kickne súpera, tak zápas sa kontumuje 16:00 v prospech tímu kicknutého tímu. Pre podanie sťažnosti je potreba doložiť screen konzoli, kde je jasne vidieť neoprávnený kick. Ak sa niekto napojí na server a kickuje hráčov zo servera, tak zodpovednosť za to nesie tím, ktorý dodal server nakoľko on má server ovládať a kickovať hráčov, ktorý na server nepatria. Tímu budú pridelené mínusové body.

3.11. Ukončenie sezóny
Sezóna Online Výziev je jasne daná a má svoj herný turnus. Herný turnus sa nikdy nepredlžuje ani neskracuje. Ak je nedostatočný počet tímov s odohranými zápasmi pre PlayOff, tak sa PlayOff konať nebude a medaily budú udelené podľa ranku tímov

3.12. Postup do PlayOff
Pre postup do PlayOff musí mať tím odohraný minimálny počet Online výziev. Tento počet je stanovený na 15 odohratých zápasov. Ak sa v TOP 8 ranku nachádzajú tímy s menším počtom odohraných výziev, tak sa automaticky nemôžu zúčastniť PlayOff a do PlayOff budú zaradení nasledujúci v ranku, ktorý podmienku splnili. Informáciu o počte odohraných výziev nájdete pri detailoch svojho tímu "PlayOf". Status - menej ako 15 zápasov, - viac ako 15 zápasov - vstup do PlayOff.

3.13. PlayOff
Po ukončení herného turnusu Online výziev začína PlayOff. Do PlayOff postupujú tímy umiestnené na prvých ôsmych miestach v zozname ranku tímov a majú odohraný stanovený počet zápasov. Na odohranie bude použitý turnajový systém csportal.sk. Hráči budú rozdelení do pavúka, kde sa budú odohrávať zápasy formou BO3. Hráč, ktorý skončil na vyššom ranku ako protihráč si vyberá prvý mapu z kategórie máp herného módu OV. Hráči sa na odohraní jednotlivých dueloch musia dohodnúť so svojim súperom na dátume a čase zápasu. Pre jeden zápas sú stanovené dva dni na odohranie. Celkový čas na odohranie PlayOff je stanovený na 7 dní. Všetky zápasy sa riešia cez systém Online výziev.

3.14. Rank Cupy
Všetky Rank Cupy budú zverejnené na portáli csportal.sk. V zápasoch budú tímy bojovať o plusové body do aktuálneho herného turnusu Online výziev.


4. Priebeh zápasu

4.1. Nožíkové kolo
Na začiatku knife kola musí byť nastavený start Money na $800. V knife kole je zakázané používať zbrane, alebo granáty. V prípade použitia zbrane, či granátu a následného ubratia HP súperovi si stranu vyberá poškodený tím.

4.1.1. Zákaz pri nožikovom kole
Pri nožíkovom kole je zákaz obchádzania súpera. Súperi sa stretnú na vopred určenom mieste mapy. Tak isto je zakázané utekanie pred súperom dlhšie ako 15 sekúnd. Pri porušení pravidiel a neakceptovaní strany podá poškodený tím protest, kde doloží demo do externého odkazu. Tím porušujúci pravidlá dostáva mínusové body. Zápas sa musí odohrať do konca.

4.3. LIVE
LIVE zápasu sa spúšťa po odohratí nožíkového kola, ak bolo vyžiadané, a oba tímy sú pripravené.

4.3.1. LADDER
xxx

4.3.2. AIM/AWP
Pri spustení AIM/AWP musí byť freezetime nastavený na 0.

4.4. Pauza
Každý tím má nárok na jednu pauzu v zápase. Túto pauzu je však možné využiť len raz za celý zápas. Pauza sa vykonáva klasicky cez votovanie ako pri competetive zápase.

4.5. Počet hráčov
Je stanovený minimálny počet hráčov k nastúpeniu na zápas a minimálny počet k dohraniu zápasu.
Minimálny počet k nastúpeniu na zápas:
1on1 - k začatiu 1, k dohratiu 1
2on2 – k začatiu 2, k dohratiu 1
3on3 – k začatiu 3, k dohratiu 2
5on5 - k začatiu 4, k dohratiu 3

4.6. High ping
Každý hráč musí mať najvyšší možný ping do 100ms. V prípade, že protihráč dosahuje lagovanie v hre, môže ho protihráč so servera kicknúť. Pre dôkaz musí prednostne spraviť tab screen hráčov s thetime. Ak nespravujete server a protihráč nechce leftnúť zápas pri lagovaní po vyzvaní, tak spraví tab screen hráčov s thetime a podá protest v danej výzve. Tímu budú pridelené mínusové body.

4.7. Pád servera
V prípade výpadku servera počas hry sa musia oba tímy dohodnúť na náhradnom serveri, kde dohrajú zápas. Ak server padol pred 3 kolom, tak daná strana sa opakuje odznova. Ak server padol po 3 kole, tak zápas bude pokračovať s nastavením mp_startmoney 5000.


5. Protesty

Protesty sa podávajú cez funkciu v menu v zápase "Podať protest". Pri podávaní protestov musíte dbať na správny typ protestu a stručný popis. Pri protestoch musia byť doložené dôkazy o porušení pravidiel. Nezmyselné protesty budú trestané.

5.1. Podozrenie z cheatingu
Ak máte podozrenie z cheatingu, tak je potrebné k protestu pridať SteamID daného hráča a demo s výpisom časov podozrivých situácií.


6. Zákazy

6.1. Všeobecné zákazy

6.1.1. Mod
Je zakázané používať software mod v nastavenia Counter-Strike.

6.1.2. Software
Je zakázané použitie akéhokoľvek externého software či scriptov ovplyvňujúcich vlastnosti hry Counter-Strike a zvýhodňovanie sa tak oproti ostatným hráčom a taktiež meniť nastavenia textúr.

6.1.3. Script na Bunny hop
Script na bunny hop je zakázaný.

6.1.4. Bugy
Je prísne zakázané využívať akékoľvek bugy, chyby v hre, flashbugy, na mape a podobne.

6.1.5. Cross
Je zakázané používať modely s crosshairom pre zbraň AWP, Scout. Toto zvýhodnenie je považované za cheat.

6.1.6. Tichá bomba
Ukladanie tichej bomby je zakázané.

6.1.7. Zneškodňovanie bomby bez zvuku
Zneškodňovanie bomby pomocou bliknutia svetla je zakázané.

6.1.8. Modely
Je zakázané používať zmenené modely zbraní, postáv, máp a neba nakoľko by to zvýhodnilo hru.

6.1.10. Grafická úprava
Zakazuje sa grafický upravovať výsledok, alebo status zápasu.

6.1.11. Hosťovanie
Je zakázané hosťovanie neregistrovaným hráčom na csportal.sk, hráčom so statusom banned a hráčom, ktorých žiadosti o hosťovanie boli odmietnuté.

6.1.12. Zákaz respawnu
Hráči si po zabití nemôžu dať reconnect, aby sa vrátili živý do toho istého kola(respawn).

6.2. Zákazy v určitých OV
Zakazuje sa použitie AWP a Scout na AIM mape a Pistols na AWP mape. Zakazuje sa nakupovanie na FY, AWP, PISTOLS mapách.

6.3. Zákaz narušovania iných zápasov
Ak sa k adminom dostanú screeny na ktorých bude jasne vidieť, že sa hráč csportal.sk pokúšal narušovať zápas, alebo ukradnúť server počas zápasu, tak mu bude udelený BAN. Screeny musia obsahovať čas, SteamID a popis ako zápas narušoval (ovládanie servera ako kickovanie, stopovanie zápasu ... napájanie sa do tímu ...)

6.4. Zákaz falošných zápasov a nahadzovania zlých výsledkov
Ak administrátor zistí, že sa vytvárajú falošné zápasy za účelom postupu v rebríčku, tak bude udelený trest odrátania získaných bodov a CR tímu, ako zodpovedná osoba, dostane za toto konanie BAN na určité obdobie.


7. Trestné body, odčítanie kôl a dôvody banu

7.1. Trestné body udelené tímu

 • Nedodanie screenov výsledku (5b.)
 • Nedostavenie sa na zápas (10b.)
 • Nepovolené modely zbraní alebo hráčov v CS (10b.)
 • Hrubé nadávky (10b.)
 • Nedodanie IE dema (20b.)
 • Podvod ligy (100b.)
 • Cheating (300b.)
 • Ovládanie servera (5b.)
 • Nezmyselný protest (5b.)
 • Nezmyselný screen (5b.)

7.2. Odčítanie kôl v danej OV

 • Nepovolený hosť (10 kôl)
 • Bugovanie mapy (5 kôl)
 • Tichá bomba, alebo tichý defuse (1 tichá/ tichý/ 5 kôl)
 • Nakupovanie v AIM/ AWP/ PISTOL (1 nákup/ 3 kolá)
 • Kill s AWP v AIM/ PISTOL (1 kill/ 3 kolá)
 • Respawn (1 respawn/ 3 kolá)

7.3. Dôsledky kontumácie

 • Cheating
 • Left zo servera
 • Hranie hráča so statusom BANNED
 • Nedodanie IE dema

7.4. Bany udelené hráčovi

 • Podvod ligy (3 mesiace)
 • Používanie nepovolených skriptov (1 mesiac)
 • Cheating (trvalý)
 • Fake média (1 mesiac)


8. Administrátori Online výziev

Nižšie uvedení administrátori sa starajú o celý chod výziev. Riešia zadané protesty a udeľujú trestné body. Tak isto aj potvrdzujú kompletne vyriešené zápasy. Administrátori nemajú právo manažovať vlastnú výzvu, ktorú zadali alebo prijali. Systém im to nedovoľuje. Pre administrátorov platia rovnaké pravidlá ako pre hráčov. Ak vám niesu niektoré veci zrozumiteľné alebo máte nejaké otázky môžete ich kontaktovať cez súkromnú správu na webe.» gL & hF: team csportal.sk