Login

Súťaže v Counter-Strike 2: Prichádzajú SEASONS

News Majo 0 951
Od 1. januára 2024 spúšťame prvú sezónu SEASON01, kedy hráči získavajú body, súťažia a bojujú o prestížne odmeny. Každé 3 mesiace sa priprav na novú vlnu vzrušenia, pretože ťa čaká nová SEASONS s novými výzvami a dobrodružstvami.

Svoje výkony, bodový zisk a umiestnenie v rebríčkoch budeš môcť sledovať priamo na našich herných serveroch alebo na našej webovej stránke.

Pripoj sa k nám a buď svedkom nových výziev, ktoré ti prináša každá sezóna SEASONS. Tvoje dobrodružstvo sa začína prvým januárom 2024! 🌟

EN:
From January 1, 2024, we launch the first season SEASON01, where players earn points, compete and fight for prestigious rewards. Every 3 months, get ready for a new wave of excitement as new SEASONS await you with new challenges and adventures.

You will be able to track your performance, point gain and position in the rankings directly on our game servers or on our website.

Join us and witness the new challenges that each season of SEASONS brings you. Your adventure begins on January 1, 2024!

csportal-seasons.jpg


Čo môžeš očakávať:

🌐 Bodový Systém/What you can expect::
V rámci sezóny môžete očakávať príležitosť získavať body na základe vašich brilantných výkonov na našich herných serveroch. Nezáleží na tom, či ste stratég alebo nezastaviteľný ostreľovač, každý váš zásah je započítaný! Nielen zničenie bomby, ale aj čas strávený na serveroch a strategické rozhodnutia v prospech tímu prispievajú k vášmu bodovému kontu. S každým získaným bodom sa posúvate v sezónnom rebríčku, odkrývajúc svoju cestu k vrcholu.
-
Throughout the season, you can expect the opportunity to earn points based on your brilliant performances on our game servers. It doesn't matter if you're a strategist or an unstoppable sniper, every hit you make counts! Not only the destruction of the bomb, but also the time spent on the servers and strategic decisions in favor of the team contribute to your point account. With each point earned, you move up the season leaderboard, revealing your path to the top.

🏆 Odmeny za Vynikajúce Výkony/Rewards for Outstanding Performance:
Pre najlepších hráčov každej sezóny sme pripravili exkluzívne odmeny. Prvé priečky v rebríčku budú odmenené jedinečnými skinmi na zbrane, ktoré nielen zdobia váš arzenál, ale aj pridávajú vášmu hernému štýlu jedinečný nádych.
-
We have prepared exclusive rewards for the best players of each season. The first rungs in the ranking will be rewarded with unique weapon skins that not only decorate your arsenal, but also add a unique touch to your playing style.

📊 Sleduj svoje Štatistiky/Track your Statistics:
Na našej špeciálnej webovej stránke sezón budete mať možnosť sledovať svoje aktuálne štatistiky, porovnávať svoje umiestnenie s ostatnými hráčmi a zhodnocovať svoj herný vývoj. Transparentné a prehľadné informácie vám umožnia sledovať svoj pokrok a motivovať sa k neustálemu zlepšovaniu.
-
On our special seasons website, you will be able to track your current statistics, compare your ranking with other players and evaluate your game development. Transparent and clear information will allow you to monitor your progress and motivate yourself to constantly improve.

📌 Zapojte sa/Get involved:
Začnite svoju cestu k víťazstvu a exkluzívnym odmenám! Stačí sa pripojiť na naše 🎮 herné servery a rozvíjať vašu neodmysliteľnú zručnosť v hre Counter-Strike 2.
Vaša cesta cez SEASONS práve začína, a my sa tešíme na vaše vzrušujúce a úspešné momenty na našich serveroch! 🚀
-
Start your journey to victory and exclusive rewards! Just join our 🎮 game servers and develop your inherent skill in Counter-Strike 2.
Your journey through SEASONS is just beginning, and we look forward to your exciting and successful moments on our servers! 🚀

Čo nás ešte čaká/What else awaits us:
Po spustení Herných turnusov 1v1 a SCRIM Lobby budete môcť získavať za hranie značne väčší obnos bodov k vášmu kontu.
-
After the launch of the 1v1 Game Tournaments and SCRIM Lobby, you will be able to earn a significantly larger amount of points to your account for playing.

Hodnotenia

Zatial nikto neohodnotil tento príspevok.

0.0
Biedny
Perfektný!

Pre pridanie hodnotenia musíte byť prihlásený.

Súvisiace novinky

Žiadne súvisiace novinky.

Komentáre

Pre pridanie komentára musíte byť prihlásený.

Aktuálne zápasy
Twitch TV
Anketa
Na čom najčastejšie hraješ hry?
PC Notebook Konzola Mobil
86% (466 Hlasy)
12% (63 Hlasy)
1% (6 Hlasy)
1% (8 Hlasy)
Hlasy: 543
Začiatok hlasovania: 22/03/2020 11:37