Login Menu
Menu csportal.sk
ProGamingShop.sk Predaj hier Counter Strike 1.6 Myšky Podložky Sluchátka Klávesnice PC hry PSP hry PS 2 hry PS 3 hry Xbox 360 hry Webkamery Hračky
www.csportal.sk

counter strike portal, servery, download, turnaje, súťaže...

Nick:
Heslo:
Join The Community
Online výzvy - Pravidlá
Menu: Pravidlá CS: 1.6 - Pravidlá CS: Global Offensive

1. Všeobecné ustanovenia

1.1 Účastník výziev:
Každý jednotlivec je povinný riadiť sa pravidlami, ktoré stanovil portál csportal.sk a rozhodnutiami administrátorov výziev. Neznalosť pravidiel neospravedlňuje!

1.2. Dohody medzi hráčmi
Všetky dohody, ktoré medzi sebou hráči uzatvoria musia byť napísané a potvrdené v komentároch pri danej OV.

1.3. Zmeny v pravidlách
Administrátori majú právo meniť a doplňovať pravidlá aj počas herného turnusu. Pravidlá sa môžu v priebehu herného turnusu meniť, doplňovať a preto odporúčame hráčom pravidelne sledovať tieto pravidlá. O zásadných zmenách vás budeme informovať v novinkách na portáli.

1.4. Správanie na webe a serveroch
Hráči sú povinní chovať sa podľa morálneho kódexu na serveroch a webe. Na serveri a webe si hráč nemôže dávať vulgárne a pohoršujúce nicky. Za porušenie budú tímu udelené mínusové body.

1.5. Hráč po vstupe do tímu z neho nemôže odísť po dobu 3 dní
Pre zabránenie častému migrovaniu hráčov po tímoch je možnosť opustenia tímu stanovená po uplynutí 3 dňoch od vstupu do tímu. Ak hráč v tíme porušuje pravidlá v prvých troch dňoch, tak CR (zakladateľ) tímu pošle adminovi online výziev žiadosť o jeho vyhodenie z tímu. Ako potvrdenie porušovania pravidiel musia existovať dôkazy.

1.6. Zistené heslo tímu a jeho zneužitie
Zakladateľ tímu zodpovedá za členov v tíme. Pri zneužití hesla je povinný heslo do tímu zmeniť cez menu. V prípade zabudnutia hesla zvolí možnosť zaslania hesla na emailovú adresu zakladateľa. Administrátori online výziev neriešia zmenu a obnovu hesla do tímu.

2. Mapy

2.1. Zvolenie máp
Každý tím má právo si zvoliť mapu z výberu, ktoré poskytujú výzvy pre jednotlivé herné turnusy.

2.2. Zmena mapy po prijatí výzvy
Tímy si po vzájomnej dohode v komentároch môžu zmeniť typ mapy, ktorá bola zvolená na odohranie. Dohodu riešia CR alebo CL tímov v komentároch online výziev.

2.3. Druhy máp
Pre každý herný mód sú pevne zadané mapy vo výbere. Druh máp:

 • DE mapy
 • FY mapy
 • AWP mapy
 • AIM mapy
 • Pistols mapy
Tímy nemôžu odohrať inú mapu akú ponúka samotný výber máp.

3. Herný systém

3.1. Bodovací systém
Bodovací systém je založený na prepočte, ktorý berie ako parametre skóre zadaného vo výzve a celkový počet bodov každého tímu. To znamená, že tím s menším rankom môže dostať za prehraný zápas s tímom s vyšším rankom plusové body a tím s vyšším rankom za vyhraný zápas s nižším rankom mínusové body.

3.2. Pevný dátum a čas
Každá výzva má stanovený presný čas a dátum, ktorý je potrebné pre odohranie zápasu dodržať. Po dohode obidvoch strán je možné odohrať zápas skôr, alebo neskôr ako bolo stanovené. Táto dohoda prebieha v komentároch k príslušnej výzve. Maximálna lehota napojenia na server je 10 min. Ak sa hráč/i nenapojí/ia do 10 min. na server, je vyzývateľ/prijímateľ výzvy povinný spraviť screen s thetime, tabuľkou a status. Uploadnuté screeny dodá do výzvy a podá protest o nenapojení súpera!

3.3. Zrušenie zápasu
Zápas je taktiež možné zrušiť po dohode oboch strán. Tieto dohody prebiehajú v komentároch k príslušnej výzve.

3.4. Servery
Zápas sa môže odohrať na akomkoľvek TG/CW serveri, ktorý spĺňa nastavenie servera pre Online výzvy v bode 3.4.3.

3.4.1. Voľba servera
Ak je online výzva zadaná s IP servera, tak server je povinný zabezpečiť vyzývajúci tím. Ale ak je výzva zadaná bez IP servera, tak server je povinný zabezpečiť tím, ktorý výzvu prijal. IP a PW servera je potrebné zadať k výzve pomocou tlačidla "Zadať server a heslo" v menu danej OV do 10tich minút od prijatia výzvy.

3.4.2. Odmietnutie servera
Na zle nastavený server sa môže tím sťažovať iba pred LIVE. Po LIVE sa výzva odohrá na danom serveri a námietky na server sú považované za nezmyselné. Ak odmietnete server, musíte poskytnúť náhradný server a to do 5 minút od jeho odmietnutia. Pre odmietnutie servera tím podá protest "Zle nastavený server".

3.4.3. Nastavenie servera
pausable 1
mp_autokick 0
mp_autoteambalance 0
mp_buytime 0.25
mp_consistency 1
mp_c4timer 35
mp_fadetoblack 0/1
mp_flashlight 1
mp_footsteps 1
mp_forcecamera 2
mp_forcechasecam 2
mp_friendlyfire 1
mp_freezetime 10
mp_hostagepenalty 0
mp_limitteams 6
mp_logfile 1
mp_logmessages 1
mp_logdetail 3
mp_maxrounds 30
mp_playerid 1
mp_roundtime 1.75
mp_startmoney 800
mp_timelimit 0
mp_tkpunish 0
mp_winlimit 0
sv_aim 0
sv_lan 0
sv_airaccelerate 10
sv_airmove 1
sv_allowdownload 1
sv_allowupload 1
sv_clienttrace 1
sv_clipmode 0
sv_cheats 0
sv_gravity 800
sv_maxrate 25000
sv_maxupdaterate 101
sv_minrate 2500
sv_maxspeed 320
sv_stats 0
sv_region 3
sv_proxies 1
log on
allow_spectators 1
decalfrequency 60
edgefriction 2
host_framerate 0
sys_ticrate 10000

3.5. Média
Ku každej odohratej Online výzve musia byť doložené média, ktoré potvrdzujú zadaný výsledok a hráčov s ich Steam ID. Každý protest musí byť taktiež doložený médiom.

3.5.1. Screenshoty
Uploadnuté screenshoty musia byť vo formáte *.jpg alebo *.jpeg. Pre iné formáty je potrebné využiť možnosť externých odkazov v Online výzve.

3.5.1.1 Status
V priebehu danej online výzvy je potrebné na serveri spraviť screen statusu. Status sa screenuje v konzole po napísaní príkazu "status". Na danom statuse musí byť vidieť všetkých pripojených hráčov na serveri. V prípade napojenia nového hráča sa status screenuje znova a do médií k zápasom sa uploadujú oba statusy.

3.5.1.2. GH, GG
Screen GH sa screenuje po 15tich odohratých kolách a screen GG po vyhraní 16tich kôl. Screeny musia byť fotené s tabuľkou so skóre.

3.5.1.3. Smoke
Pri fotení musí hráč screenuť 2 padnuté smoke granáty, ktoré sú v blízkosti. Na screene musí byť vidieť tabuľka so skóre. Tento screenshot musí byť v prípade žiadosti o SG dodaný v príslušnej online výzve.

3.5.1.4. Leftnutie hráčov
Pri leftnutí protihráčov z hry je potrebné spraviť screen. Na dohratie zápasu musí byť splnený minimálny počet hráčo na odohratie zápasu uvedený v bode 4.5..

3.5.2. Demo
Demo je povinné točiť od začiatku zápasu (nožíkové kolo)! Niekedy sa stáva, že hráč zabudne točiť od začiatku a tak admin mu môže odpustiť maximálne 1 nenatočené kolo. Na dodanie dema má hráč 24h od zadania žiadosti. Súbor dema musí byť v komprimovanom stave (*.rar, *.zip). Pri nedodaní dema dostáva hráč BAN na stanovené obdobie a tím dostáva mínusové body.

3.5.3. Fake média
V prípade zistenia uploadnutých fake médií bude tím vyzvaný o opätovné dodanie. V prípade nedodania správnych médií bude zápas kontumovaný 16:00 a tímu pridelené mínusové body. V prípade žiadosti na hráča dostáva hráč BAN na stanovené obdobie.

3.5.4. Žiadosť
Žiadosť o IE demo a SG screen je možné si vyžiadať do 2 hodín od zadania výsledku. Žiadosť sa posiela cez funkciu v menu „Žiadosti“. Žiadosť o upload dostane daný hráč aj do pošty na portáli pre rýchlejší priebeh. Média sa musia uploadnuť do 24 hodín od podania žiadosti. Pri nedodaní médií dostáva hráč BAN na stanovené obdobie a tím dostáva mínusové body.

3.6. Žiadosť o hosťa
Každý ma právo na jednu žiadosť o hosťa v zápase. Žiadosť musí byť podaná cez funkciu v menu„Žiadosť o hosťa“. Žiadosť napísaná v komentároch nie je platná žiadosť. Ak sa žiadosť odmietne, hráči musia nastúpiť na zápas v zostave bez hosťa. V prípade, že hosť nastúpi aj napriek tomu, že bol odmietnutý, tím stráca v zápase 10 kôl.

3.7. Vstup do tímu po prijatí výzvy
Ak hráč vstúpi do tímu až po prijatí výzvy, môže sa na zápase zúčastniť iba po schválenej žiadosti o hosťa.

3.8. Ukončenie zápasu
Pre ukončenie zápasu je potrebné zadanie výsledka, uploadnutie všetkých potrebných médií/externých odkazov, vyriešené žiadosti a protesty. Tím, ktorý nezadal výsledok zápasu musí skontrolovať všetky údaje. Ak údaje akceptuje, tak potvrdí daný zápas. V prípade, že sú v danom zápase žiadosti a protesty, admin má právo na zmenenie výsledka a potvrdenie zápasu po ich vyriešení.

3.9. Nepovolený say
Na servery je zakázaný say, ktorý sa netýka zápasu. Je zakázané používania say-u za účelom urážania súpera, alebo spamu.

3.10. Kick súpera
Ak protihráč neoprávnene kickne súpera, tak zápas sa kontumuje 16:00 v prospech tímu kicknutého tímu. Pre podanie sťažnosti je potreba doložiť screen konzoli, kde je jasne vidieť neoprávnený kick. Ak sa niekto napojí na server a kickuje hráčov zo servera, tak zodpovednosť za to nesie tím, ktorý dodal server nakoľko on má server ovládať a kickovať hráčov, ktorý na server nepatria. Tímu budú pridelené mínusové body.

3.11. Ukončenie sezóny
Sezóna Online Výziev je jasne daná a má svoj herný turnus. Herný turnus sa nikdy nepredlžuje ani neskracuje. Ak je nedostatočný počet tímov s odohranými zápasmi pre PlayOff, tak sa PlayOff konať nebude a medaily budú udelené podľa ranku tímov

3.12. Postup do PlayOff
Pre postup do PlayOff musí mať tím odohraný minimálny počet Online výziev. Tento počet je stanovený na 10 odohratých výziev. Ak sa v TOP 8 ranku nachádzajú tímy s menším počtom odohraných výziev, tak sa automaticky nemôžu zúčastniť PlayOff a do PlayOff budú zaradení nasledujúci v ranku, ktorý podmienku splnili. Informáciu o počte odohraných výziev nájdete pri detailoch svojho tímu "PlayOf". Status - menej ako 10 zápasov, - viac ako 10 zápasov - vstup do PlayOff.

3.13. PlayOff
Po ukončení herného turnusu Online výziev začína PlayOff. Do PlayOff postupujú tímy umiestnené na prvých ôsmych miestach v zozname ranku tímov a majú odohraný stanovený počet zápasov. Na odohranie bude použitý turnajový systém csportal.sk. Hráči budú rozdelení do pavúka, kde sa budú odohrávať zápasy formou BO3. Hráč, ktorý skončil na vyššom ranku ako protihráč si vyberá prvý mapu z kategórie máp herného módu OV. Hráči sa na odohraní jednotlivých dueloch musia dohodnúť so svojim súperom na dátume a čase zápasu. Pre jeden zápas sú stanovené dva dni na odohranie. Celkový čas na odohranie PlayOff je stanovený na 7 dní. Všetky zápasy sa riešia cez systém Online výziev.

3.14. Rank Cupy
Všetky Rank Cupy budú zverejnené na portáli csportal.sk. V zápasoch budú tímy bojovať o plusové body do aktuálneho herného turnusu Online výziev.

3.15. HLTV
Na server sa môže pripojiť HLTV. Vlastník HLTV musí súperovi poskytnúť IP a po skončení zápasu v prípade žiadosti v komentároch aj daný HLTV záznam. Podmienka napojenia je mať nastavené oneskorenie(delay) záznamu na 90 sekúnd.


4. Priebeh zápasu

4.1. SG test
Každý hráč musí mať nastavený 32bit pre herné módy 3on3, 5on5. Na začiatku zápasu spraví aspoň jeden hráč z tímu snapshot smoku so zobrazenou tabuľkou a thetime. Smoke test sa robí s 2mi SG granátmi. Ak sa niekto počas zápasu odpojí a napojí sa znova, musí si spraviť ďalší SG test, to isté platí aj pri napojení nového hráča. Pri žiadosti o SG test musí dodať všetky SG screeny. Tím žiadajúci SG screeny znovu napojeného alebo novo napojeného hráča musí dodať screen, kde je jasne vidieť, že hráč sa odpojil/napojil počas daného zápasu.

4.2. Nožíkové kolo
Na začiatku knife kola musí byť nastavený start Money na $800. V knife kole je zakázané používať zbrane, alebo granáty. V prípade použitia zbrane, či granátu a následného ubratia HP súperovi si stranu vyberá poškodený tím.

4.2.1. Zákaz pri nožikovom kole
Pri nožíkovom kole je zákaz obchádzania súpera. Súperi sa stretnú na vopred určenom mieste mapy. Tak isto je zakázané utekanie pred súperom dlhšie ako 15 sekúnd. Pri porušení pravidiel a neakceptovaní strany podá poškodený tím protest, kde doloží demo do externého odkazu. Tím porušujúci pravidlá dostáva mínusové body. Zápas sa musí odohrať do konca.

4.3. LIVE
xxx

4.3.1. LADDER
xxx

4.3.2. AIM/ AWP
xxx

4.4. Pauza
Každý tím má nárok na jednu pauzu v zápase na max. 5 minút. Túto pauzu je však možné využiť len raz za celý zápas. Pauza sa musí oznámiť vo freezetime predchádzajúceho kola a pauza musí nastať vo freezetime ďalšieho kola. Pred ukončením pauzy musia oba tímy napísať do say-u "ready" a následne sa môže pokračovať v hre. Ak niekto pauzu stopne skôr, ako dané tímy napíšu "ready" a neubehlo ešte 5 minút tím dostane trest v podobe odobratia stanoveného počtu kôl.

4.4.1. Nefunkčná pauza na servery
V prípade, že na serveri nefunguje pauza, musí byť tento fakt napísaný do komentárov výzvy najneskôr 5 minút od zadania servera. Za neposkytnutie tejto informácie a následnom vyžiadaní si pauzy sa strhávajú tímu, ktorý server poskytol, 5 kôl. Poškodený tím dodá screen na ktorom je zobrazená žiadosť o pauzu k danej výzve.

4.5. Počet hráčov
Je stanovený minimálny počet hráčov k nastúpeniu na zápas a minimálny počet k dohraniu zápasu.
Minimálny počet k nastúpeniu na zápas:
1on1 - k začatiu 1, k dohratiu 1
2on2 – k začatiu 2, k dohratiu 1
3on3 – k začatiu 3, k dohratiu 2
5on5 - k začatiu 4, k dohratiu 3

4.6. High ping
Každý hráč musí mať najvyšší možný ping do 80ms. V prípade, že protihráč dosahuje lagovanie v hre, môže ho protihráč so servera kicknúť. Pre dôkaz musí prednostne spraviť tab screen hráčov s thetime. Ak nespravujete server a protihráč nechce leftnúť zápas pri lagovaní po vyzvaní, tak spraví tab screen hráčov s thetime a podá protest v danej výzve. Tímu budú pridelené mínusové body.

4.7. Pád servera
V prípade výpadku servera počas hry sa musia oba tímy dohodnúť na náhradnom serveri, kde dohrajú zápas. Ak server padol pred 3 kolom, tak daná strana sa opakuje odznova. Ak server padol po 3 kole, tak zápas bude pokračovať s nastavením mp_startmoney 5000.


5. Protesty

Protesty sa podávajú cez funkciu v menu v zápase "Pridať protest". Pri podávaní protestov musíte dbať na správny typ protestu a stručný popis. Pri protestoch musia byť doložené dôkazy o porušení pravidiel. Nezmyselné protesty budú trestané.


5.1. Podozrenie z cheatingu
Ak máte podozrenie z cheatingu, tak je potrebné k protestu pridať SteamID daného hráča a demo s výpisom časov podozrivých situácií.


6. Zákazy

6.1. Všeobecné zákazy

6.1.1. Mod
Je zakázané používať software mod v nastavenia Counter-strike (Jediný povolený je OpenGL)

6.1.2. Software
Je zakázané použitie akéhokoľvek externého software či scriptov ovplyvňujúcich vlastnosti hry Counter-Strike a zvýhodňovanie sa tak oproti ostatným hráčom a taktiež meniť nastavenia textúr.

6.1.3. Script na Bunny hop
Script na bunny hop je zakázaný.

6.1.4. Bugy
Je prísne zakázané využívať akékoľvek bugy, chyby v hre, flashbugy, na mape a podobne.

6.1.5. Cross
Je zakázané používať modely s crosshairom pre zbraň AWP, Scout. Toto zvýhodnenie je považované za cheat.

6.1.6. Tichá bomba
Ukladanie tichej bomby je zakázané.

6.1.7. Zneškodňovanie bomby bez zvuku
Zneškodňovanie bomby pomocou bliknutia svetla je zakázané.

6.1.8. Zbrane
Zakazuje sa používať taktický štít.

6.1.9. Modely
Je zakázané používať zmenené modely zbraní, postáv, máp a neba nakoľko by to zvýhodnilo hru. Povolené sú Non-Steam modely a ballhead modely, ktoré nájdete na stiahnutie v Download sekcii.

6.1.10. Grafická úprava
Zakazuje sa grafický upravovať výsledok, alebo status zápasu.

6.1.11. Hosťovanie
Je zakázané hosťovanie neregistrovaným hráčom na csportal.sk, hráčom so statusom banned a hráčom, ktorých žiadosti o hosťovanie boli odmietnuté.

6.1.12. Zákaz respawnu
Hráči si po zabití nemôžu dať reconnect, aby sa vrátili živý do toho istého kola(respawn)

6.1.13. Vyhadzovanie/ boostovanie spoluhráčov
Je zakázané "bostovanie" hráčov na netradičné pozície, kde získa výhodu voči inému hráčovi.

6.1.14 Zakázané pozície

6.2. Zákazy v určitých OV
Zakazuje sa použitie AWP a Scout na AIM mape a Pistols na AWP mape. Zakazuje sa nakupovanie na FY, AWP, PISTOLS mapách.

6.3. Zákaz narušovania iných zápasov
Ak sa k adminom dostanú screeny na ktorých bude jasne vidieť, že sa hráč csportal.sk pokúšal narušovať zápas, alebo ukradnúť server počas zápasu, tak mu bude udelený BAN. Screeny musia obsahovať čas, SteamID a popis ako zápas narušoval (ovládanie servera ako kickovanie, stopovanie zápasu ... napájanie sa do tímu ...)

6.4. Zákaz falošných zápasov a nahadzovania zlých výsledkov
Ak administrátor zistí, že sa vytvárajú falošné zápasy za účelom postupu v rebríčku, tak bude udelený trest odrátania získaných bodov a CR tímu, ako zodpovedná osoba, dostane za toto konanie BAN na určité obdobie.


7. Trestné body, odčítanie kôl a dôvody banu

7.1. Trestné body udelené tímu

 • Nedodanie screenov výsledku (5b.)
 • Nedodanie IP a PW adresy servera (10b.)
 • Nedostavenie sa na zápas (10b.)
 • Nepovolené modely zbraní alebo hráčov v CS (10b.)
 • Hrubé nadávky (10b.)
 • Nedodanie IE dema (20b.)
 • Nedodanie SG screenu ( 10b. )
 • Podvod ligy (100b.)
 • Používanie 16bit (50b.)
 • Cheating (200b.)
 • Ovládanie servera (5b.)
 • Nezmyselný protest (5b.)
 • Nezmyselný screen (5b.)

7.2. Odčítanie kôl v danej OV

 • Nepovolený hosť (10 kôl)
 • Bugovanie mapy (5 kôl)
 • Tichá bomba, alebo tichý defuse (1 tichá/ tichý/ 5 kôl)
 • Nakupovanie v AIM/ AWP/ PISTOL (1 nákup/ 3 kolá)
 • Kill s AWP v AIM/ PISTOL (1 kill/ 3 kolá)
 • Nesprístupnenie pauzy/ rušenie pauzy (5 kôl)
 • Zakázaná pozícia (1 pozícia/ 3 kolá)
 • Respawn (1 respawn/ 3 kolá)

7.3. Dôsledky kontumácie

 • Cheating
 • Left zo servera
 • Hranie hráča so statusom BANNED
 • Nedodanie IE dema
 • Používanie 16bit
 • Používanie štítu

7.4. Bany udelené hráčovi

 • Podvod ligy (3 mesiace)
 • Používanie nepovolených skriptov (1 mesiac)
 • Cheating (trvalý)
 • Fake média (1 mesiac)


7. Administrátori Online výziev

Nižšie uvedení administrátori sa starajú o celý chod výziev. Riešia zadané protesty a udeľujú trestné body. Tak isto aj potvrdzujú kompletne vyriešené zápasy. Administrátori nemajú právo manažovať vlastnú výzvu, ktorú zadali alebo prijali. Systém im to nedovoľuje. Pre administrátorov platia rovnaké pravidlá ako pre hráčov. Ak vám niesu niektoré veci zrozumiteľné alebo máte nejaké otázky môžete ich kontaktovať cez súkromnú správu na webe.» gL & hF: team csportal.sk

Aktuálne výzvy
23.February.2018 - 23:15

Žiadne výzvy neboli pridané.
Pridaj Online výzvu.

Zoznam
CS:GO Skin lotéria
Zoznam lotérií
CPU PC/Mobile test - Donate
ServeryKomentáreHodnoteniaČlánkyDownloads
Servery csportal.sk
Názov servera IP adresa Hráči Status
CS DM AIM/AWP cs.csportal.sk:27001 N/A Offline
CS FUN cs.csportal.sk:27021 N/A Offline
CS DM FFA cs.csportal.sk:27022 N/A Offline
CS Surf cs.csportal.sk:27023 N/A Offline
CS TGCW cs.csportal.sk:27030 N/A Offline
CS Steam TG/CW 1000FPS cs.csportal.sk:27017 N/A Offline
Archív Zobrazených posledných 10 komentárov
StMartin - 21/02/2018 14:11
zombie, sranda casy :like:D
obrázok
FJODOR - 21/02/2018 10:37
perfektne:mag,ale nevykaslal sa nanho a nezdrhol,ma charakter
video
MaTKOoooo - 20/02/2018 11:48
To by sa ti pacilo co :mag :D :D
obrázok
IvaNNNka - 18/02/2018 15:03
Wow:)) dobra praca
novika
MaTKOoooo - 17/02/2018 19:34
Tak super uz nech to je tesim sa :)
novika
Majo - 09/02/2018 13:55
Prve veci CPU, Cooler, MB kupene B) Info hore v novinke.
novika
Majo - 08/02/2018 06:38
Oproti staremu je lepsi a oproti novemu je horsi. Na kancerasky PC je ...
novika
Bejo - 07/02/2018 19:59
Ja mam v sufliku i5-4460 ale to je asi slabota Majo ze ? Lezi mi tam uz ...
novika
Majo - 06/02/2018 14:11
Procesor a zaklada doska objednane ;)
novika
MaTKOoooo - 01/02/2018 14:03
pekna zostava ale cena za tieto 3 veci spolu bude mega velka, ale tak na...
novika
Zobrazených posledných 10 hodnotení
StMartin - 21/02/2018 14:13 - 5+
stare casy
obrázok
MaTKOoooo - 20/02/2018 11:55 - 5+
TPD Majstrovstva Slovenska v elektronickych sportoch 2017 opat priniesli skvele no...
novika
MaTKOoooo - 20/02/2018 11:48 - 5+
stare casy
obrázok
IvaNNNka - 18/02/2018 15:04 - 5+
Potrebujeme novy server. Ides do toho?
novika
MaTKOoooo - 17/02/2018 19:34 - 5+
Potrebujeme novy server. Ides do toho?
novika
Bejo - 07/02/2018 19:59 - 5+
Potrebujeme novy server. Ides do toho?
novika
MaTKOoooo - 01/02/2018 14:21 - 5+
25.august.2011
obrázok
MaTKOoooo - 01/02/2018 14:04 - 5+
HyperX rozsiruje svoj rad o prvy bezdrotovy headset a zariadenia s RGB podsvietenim
novika
MuSaSi - 31/12/2017 00:17 - 5+
Potrebujeme novy server. Ides do toho?
novika
HaluzAK-47 - 28/12/2017 20:22 - 5+
Potrebujeme novy server. Ides do toho?
novika
Posledné na stiahnutie
11.01.2014 - CSportal spray logo x4213
08.12.2013 - Winamp Media Player 5.666 x2859
02.09.2013 - Steam 5 set cards #1 x4703
22.08.2012 - CS Color Scheme Editor 3.0 x5855
20.08.2012 - CSPORTAL server menu x7652
07.09.2011 - TeamSpeak 3 klient x5429
10.08.2011 - SaveGameBackup.net v.1.0.3.0 x4966
16.01.2011 - Audiograbber v1.83.1 x4955
16.01.2011 - Audacity v1.2.6 x4808
16.01.2011 - Skype v5.1.0.104 x5032
CS online výzvy Online výzvy menuTurnaje Turnaj menu


Neprebieha žiaden turnaj.

Najnovšie Bleskovky
Pridať Archív
shagynko123 - 05/11/2017 14:57 • Komentárov 0
Starcraft 2
Majo - 20/09/2017 12:17 • Komentárov 17
Potrebujeme nový server. Ideš do toho?
shagynko123 - 06/09/2017 19:21 • Komentárov 0
Zdarma na steame: Mirage: Arcane Warfare
131313 - 02/07/2017 21:00 • Komentárov 1
stream
matwes96 - 09/06/2017 16:26 • Komentárov 1
pomoc s faceitom
Anketa
Na akom zariadení hráte hry?

Desktop PC
Desktop PC
59% [57 Hlasy]

Notebook
Notebook
41% [39 Hlasy]

Hlasy: 96
Začiatok hlasovania: 13/11/2016 12:09
- Archív ankiet - Komentáre (0) -
Poslední prihlásení Kto je online
Slovakia Fuxxo01:32:21
Slovakia Bejo04:33:19
Slovakia StMartin06:11:52
Slovakia Majo07:54:44
Slovakia FJODOR08:00:37
Slovakia HaluzAK-4710:02:47
Slovakia sam380012:28:14
Brazil N3XT0WiCZ23:01:27
Sri Lanka MaTKOoooo 1 day
Slovakia DuskyK 1 day
Hostí Online: 10
Žiadny člen nie je Online

Registrovaní členovia: 7,658
Nových členov dnes: 0
Nových členov včera: 1
Najnovší člen: DuskyK
Stránka bola načítaná za 0.1743 sekúnd.